Vrijdag vond de telling bij de plasjes van Vitens aan de Westdijk in Bunschoten plaats op een vreemde dag. Doordat de werkzaamheden aan de Westdijk stilliggen van maandag 2 t/m vrijdag 13 augustus, washet niet mogelijk om op zaterdag of maandag te gaan tellen. Vandaar deze telling op vrijdag. Doordat een heimachine aan het werk was vlakbij de telplaats, ging tijdens deze telling heel wat vogelgeluid verloren. Gelukkig hadden de werklui een pauze en konden wij toch nog wat kleine zangers horen, zien en tellen. Hier het resultaat.
Waarnemingen (242e keer) rondom de plasjes van Vitens aan de Westdijk in Bunschoten op vrijdag 30 juli 2021 van 09.00 uur tot 10.00 uur. Er was op de dijk hoge sluierbewolking, zuidoost 1 Beaufort, geen neerslag, ongeveer 18 ºC, opkomst 2 personen. Totaal 28 soorten en 209 vogels geteld. Het totaal aantal soorten in ruim 19 jaar is nu 159 soorten en dit jaar zijn 72 soorten geteld. In rood de soorten die dit jaar voor het eerst zijn gezien.
Hier de lijst van deze maand:
Fuut (4), Aalscholver (3), Blauwe Reiger (4), Grauwe Gans (28), Krakeend (1♀), Slobeend (2), Wilde Eend (2), Boomvalk (1), Buizerd (1), Fazant (2), Meerkoet (2), Kleine Mantel­meeuw (5), Kluut (13), Kokmeeuw (2), Tureluur (4), Visdief (1), Zilvermeeuw (1), Holenduif (33), Houtduif (4), Boeren­zwaluw (11), Huismus (43), Kneu (7), Rietgors (4), Spreeuw (21), Sprink­haan­zanger, zie foto (5), Winterkoning (1), Witte Kwikstaart (1).
Voor alle resultaten van de waarnemingen op de Westdijk in Bunschoten vanaf juli 2001: www.ivn.nl/afdeling/eemland/maandelijkse-vogeltelling-westdijk-bunschoten

Vorig artikelVakantiefoto’s/filmpjes
Volgend artikelAuto gaat in vlammen op