Dit najaar spreekt ds. Henk Poot, als Israëlpredikant verbonden aan de stichting Christenen voor Israël, op drie avonden in ontmoetingscentrum ‘de Bron’, Molenstraat 23 in Bunschoten-Spakenburg. Iedereenis welkom en de toegang is vrij. Alle avonden zijn op een donderdag, beginnen om half acht en eindigen rond half tien. De data zijn 16 en 30 september en 14 oktober, telkens met twee weken tussenruimte. Zijn thema is: Het geheim van Israël. Ter toelichting zegt hij: “We beginnen met de ontstaansgeschiedenis van Israël. We horen over de roeping van Abram, de uittocht uit Egypte en het geschenk van de Wet. Israël is niet alleen Gods eerstgeboren zoon, maar ook de knecht des Heren. We gaan in op de prediking van de profeten die worstelen met de ontrouw van Israël, maar die ook vertellen van een hoopvolle toekomst.

Vorig artikelKNVB beker
Volgend artikelSpakenburg is nog altijd zoekende