Het college stemt in om de opiniërende bespreking betreffende het speelbeleid 2022-2026
voor te leggen aan de commissie Ruimte, waarbij wensen worden voorgelegd om de
komende jaren in te investere.

Vorig artikelAdvies zendmachtiging
Volgend artikelWaterlekkage Meerkoet