In juni 2021 is het jaarverslag met de jaarrekening 2020 ontvangen van de Stichting
Openbaar Primair Onderwijs Eem-Vallei Educatief (STEV). STEV verzorgt in Bunschoten het
openbaar onderwijs bij desportbasisschool ‘t Kruisrak. Het college stelt de raad voor om
geen zienswijze in te dienen omdat het door STEV voorgelegde jaarverslag en jaarrekening
2020 hiertoe geen aanleiding geven.

Vorig artikelCV Evaluatie SO JGGZ 2020
Volgend artikelVoortgang ontwikkeling tiny houses