In de Gemeentewet is de plicht tot het verrekenen van eventuele neveninkomsten van actief
dienende voltijds politieke ambtsdragers opgenomen. Om te bepalen of er sprake moet zijn
van een verrekeningis aan alle bestuurders gevraagd om hun gegevens in te vullen in het
webportaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Op basis van
de ingevulde gegevens blijkt dat er geen verrekeningen dienen plaats te vinden.

Vorig artikelStand van zaken
Volgend artikelHerinrichting Dorpsstraat