Het college heeft ingestemd met een voorlopige locatie voor de realisatie van 15
grondgebonden sociale huurwoningen en 16 Tiny Houses. Nadat de commissie Ruimte
hierover is geïnformeerd via een Schriftelijkemededeling zal het participatietraject worden
gestart.

Vorig artikelSTEV jaarverslag 2020
Volgend artikelStand van zaken