Het college stemt in met het convenant ‘Implementatie Wet wijziging woonplaatsbeginsel
Jeugdwet’ waarin afspraken tussen gemeenten zijn vastgelegd over de implementatie van het
nieuwe woonplaatsbeinsel.

Vorig artikelHernieuwd regionaal kader toezicht Wmo
Volgend artikelMotie toiletvoorziening