Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op en de naleving van de kwaliteit van
dienstverlening van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). De GGD
regio Utrecht voert het toezichtvoor onze gemeente uit. Het toezicht is vernieuwd. Het
college heeft besloten om het oude kader handhaving in te trekken en het hernieuwde
toezichtskader vast te stellen.
Het college heeft ook besloten om het protocol openbaarmaking Wmo toezicht vast te stellen.
Dit betekent dat de GGDrU de Wmo-rapporten van kwaliteitstoezicht en hercontroles actief
openbaar maakt met terugwerkende kracht per 1 januari 2021.

Vorig artikelWmo 2020 en Cao SW 2021-2025
Volgend artikelConvenant Wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet