Het college heeft een schriftelijke mededeling naar de commissie Ruimte gestuurd. Het
betreft rioolproblematiek rondom Oude Haven en Havendijk waarvoor insprekers in de
vergadering van de commissieaandacht hebben gevraagd.

Vorig artikelEuropese aanbesteding flexibele arbeid
Volgend artikelVerkoop grond naast Haringweg 21