Nederlanders kiezen steeds vaker voor crematie, maar 90% van de Bunschotenaren kiest ervoor om begraven te worden. De begraafplaatsen raken echter vol. Als er niets gebeurt, is er over tien jaar geenplek meer. “Omdat inwoners nog steeds massaal blijken te kiezen voor begraven moeten we er nu over praten”, aldus burgemeester Melis van de Groep.
Twee jaar geleden werd In het coalitieakkoord afgesproken om de maximale grafrechttermijn te verlengen. Nu is er de keuze voor een algemeen graf voor 20 jaar of een particulier graf voor 30 of 60 jaar. Er wordt onderzocht of graven voor 90 jaar uitgegeven kunnen worden.
In afwachting van het onderzoek worden sinds vorig jaar geen graven meer geruimd.
Uit die de onderzoeken blijkt nu dat men grafrust voor gemiddeld veertig tot vijftig jaar wil. Er is grote kans dat er weinig vraag is naar dit type graf.
De gemeente riep de hulp van de landschapsarchitecten van Copijn in om de mogelijkheden tot vergroting van de capaciteit op begraafplaats De Akker te onderzoeken. Eén van de opties is het gebruik van taluds om verticale galerijgraven te creëren. Kisten worden dan niet rechtop begraven, maar horizontaal op verschillende hoogtes in de heuvels op het terrein geschoven.
“Dat is duur en ook een aantasting van de structuur van het kerkhof”, stelt de burgemeester.
Een andere optie is om de noordoostelijke en zuidwestelijke grafvelden in te breiden, waarmee 297 extra plekken worden gerealiseerd. “Dat betekent dat je weer een aantal jaren verder kunt”, aldus Van de Groep. “En op het moment dat de raad het ruimen van graven ook weer oppakt komen er voldoende graven vrij om te voldoen aan de vraag.”
De gemeenteraad stemt volgende week over het voorstel van het college om de voorbereidingswerkzaamheden op begraafplaats De Akker te starten. Ook stelt het college voor aanvullend onderzoek te doen naar het ruimen, de grafrechttermijn van 90 jaar en de tarieven die daarvoor gehanteerd zouden moeten worden.

Vorig artikelBuurthuis Grace Home
Volgend artikelStart Nationale Sportweek