Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van een twee-onderéén-kap woning met aan- en bijgebouwen en het aanleggen van in-/uitritten op de hoek Prinses Julianastraat 23/PrinsesIrenestraat 34a. Het college heeft besloten om in principe aan deze aanvraag medewerking te verlenen. De benodigde procedure zal worden opgestart.
Het ontwerp besluit wordt voor een periode van zes weken ter inzage gelegd.

Vorig artikelNationale Sportweek
Volgend artikelNieuwe verkoopwagen