Een afgebakend gebied, zoals een bedrijventerrein of een winkelgebied, waarin ondernemers en/of eigenaren samenwerken aan en in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving; dat is een Bedrijveninvesteringszone(BIZ).
Om tot een BIZ te komen, dienen ondernemers en/of eigenaren eerst een BIZ-meerjarenplan op te stellen. In dit plan staat wat zij gezamenlijk willen uitvoeren en welke begroting daarbij hoort. Stichting Beveiliging Bedrijfsterreinen Haarbrug-Noord heeft in april van dit jaar een plan ingeleverd bij de gemeente. De stichting wil de beveiligingstaken op bedrijventerrein Haarbrug-Noord graag continueren.
De draagvlakmeting vindt plaats van 29 september tot en met 27 oktober 2021. Alle belastingplichtigen die bij dit BIZ-gebied horen, ontvangen per post uitleg over de nieuwe BIZ-periode en een stembiljet. Met dit stembiljet kunnen ondernemers zich voor of tegen de BIZ uitspreken.
Wanneer er tijdens de draagvlakmeting voldoende draagvlak is, gaat de nieuwe periode per 1 januari 2022 van start. De nieuwe periode duurt tot 31 december 2026. Benieuwd naar de draagvlakvereisten? Kijk dan op www.bunschoten.nl/biz-haarbrugnoord.

Vorig artikelVaccineren in De Toekomst
Volgend artikelRechtbank Midden-Nederland weer open