Het college stemt in om eenmalig af te wijken van een meervoudige onderhandse aanbesteding bij de aanschaf van software voor het beheer van de openbare ruimte. Op deze wijze kan aansluiting worden gevondenbij het beheer van de openbare ruimte in BNLPverband.

Vorig artikelBuurthuis Grace Home
Volgend artikelVogeltelling Zwarte Noord