Uit gezondheidsonderzoek van GGD regio Utrecht onder 4.401 jongvolwassenen uit de provincie Utrecht blijkt dat de helft van hen gezondheidsklachten of -problemen heeft, zoals concentratie- en slaapproblemen.Ruim een kwart heeft matige tot ernstige psychische klachten. Desondanks ervaart twee derde van de jongvolwassenen hun gezondheid als (zeer) goed ten tijde van de coronapandemie. Een positieve houding en een goede relatie met familie en vrienden hangen samen met een gunstigere gezondheid.
Mannen hebben vaker dan vrouwen een (zeer) goed ervaren gezondheid. Ook rapporteren zij minder vaker gezondheidsklachten of -problemen en hebben zij minder vaak matige tot ernstige psychische klachten. Jongvolwassenen die bij hun ouders of verzorgers wonen hebben minder vaak gezondheidsklachten of -problemen dan degenen die zelfstandig wonen. Hoe jongvolwassenen hun gezondheid ervaren verschilt per opleiding: jongvolwassenen met vwo of universiteit ervaren hun gezondheid vaker als (zeer) goed dan jongeren met praktijkonderwijs, (v)mbo, havo of hbo.
Aan de jongvolwassenen is gevraagd wat ze doen als ze last hebben van de gevolgen van de coronamaatregelen. Twee derde accepteert het en de helft geeft aan dat ze op zoek gaan naar afleiding. Bijna vier op de tien personen geeft aan dat ze positief blijven als ze last hebben van gevolgen van de maatregelen.
De coronamaatregelen hebben eveneens invloed op de relatie met hun vrienden en familie. Een kwart van de jongvolwassenen geeft aan dat ze thuis beter met elkaar hebben leren omgaan in coronatijd en bij een op de vijf is hun relatie met vrienden beter geworden door corona. Bij de helft is de relatie met hun vrienden echter verslechterd.

Vorig artikelHour of Praise
Volgend artikelBeleefbieb beschikbaar voor alle zorginstellingen