Het college heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan de aanvraag
omgevingsvergunning Eemdijk 146a. Het gaat om het plaatsen van een hooischuur
(vervangende schuurruimte) bij de woningEemdijk 146a te Eemdijk. Het ontwerpbesluit met
de stukken die op de aanvraag betrekking hebben worden ter inzage gelegd voor zes weken.
Eenieder kan binnen deze termijn zienswijzen indienen. Na afloop van de ter inzage termijn
wordt het definitieve besluit genomen, na afweging van evt. ingediende zienswijzen.

Vorig artikelBruna
Volgend artikelHerdenking gevangenentransport