Het tellen op de Westdijk was deze keer erg moeilijk vanwege de werkzaamheden. Een grote kraan stond vlak achter ons en was damwandplaten uit de grond aan het trekken. Dat ging met veel geluid gepaard.Gelukkig was er een pauze van 09.15 tot 09.45 uur. Toen konden wij de overvliegende zangvogels weer horen.

Waarnemingen (244e keer, start maandelijkse tellingen 7 juli 2001) rondom de plasjes van Vitens aan de Westdijk in Bunschoten op maandag 4 oktober 2021 van 09.00 uur tot 10.00 uur. Het was op de dijk half bewolkt, zuidoost 3-4 Beaufort, geen neerslag, ongeveer 10 ºC, opkomst 3 personen (vanwege de werkzaamheden aan de Westdijk). Totaal deze dag 29 soorten en 609 vogels geteld. Het totaal aantal soorten in ruim 20 jaar is nu 160 soorten en dit jaar zijn 74 soorten en 5352 vogels geteld. In rood de soort die dit jaar voor het eerst is gezien (en deze maand niet).

Hier de lijst van deze maand:
Fuut (6), Aalscholver (74), Blauwe Reiger (4), Grote Zilverreiger (1), Knobbelzwaan (14), Grauwe Gans (41), Krakeend (2), Slobeend (2), Smient (8), Wilde Eend (17), Wintertaling (8), Fazant (1♂), Meerkoet (21), Waterhoen (1), Bosruiter (2), Kievit (254), Kleine Mantel­meeuw (1), Kokmeeuw (6), Witgatje (3, zie foto), Zilvermeeuw (2), Holenduif (4), Houtduif (3), Boeren­zwaluw (3), Ekster (2), Gras­pieper (45), Kneu (9), Snor (0), Spreeuw (68), Witte Kwikstaart (6), Zwarte Kraai (1).

Vorig artikelBuurthuis Grace Home
Volgend artikelMet Andere Woorden