In juli 2020 is het laadpalenbeleid vastgesteld. Afgesproken is de aanpak jaarlijks te
evalueren. In de schriftelijke mededeling voor de raad wordt ingegaan op het gebruik van de
laadpalen, ervaringenen toekomstige ontwikkelingen

Vorig artikelDe Grondtoon levert topverkopers
Volgend artikel