Een ontheffingsbesluit van de Stichting woningcorporatie Het Gooi en Omstreken om te
mogen investeren in Bunschoten wordt eind 2021 geëvalueerd door de autoriteit
woningcorporaties. Een ontheffingsbesluitwas nodig, omdat de Stichting formeel zetelt in
Hilversum, wat buiten de woonregio Amersfoort/N-W Veluwe/Zeewolde valt. Het college
betuigd middels een formele brief steun aan de Stichting woningcorporatie Het Gooi en
Omstreken voor verlenging van het ontheffingsbesluit.

Vorig artikelNieuwsbrief Sociaal domein nr. 53
Volgend artikelUitvoeringsplan gladheidsbestrijding 2021 – 2022