Het college heeft het ”Uitvoeringsplan Gladheidsbestrijding 2021 – 2025” vastgesteld.

In dit Uitvoeringsplan zijn de keuzes, prioriteiten en routes voor de gladheidsbestrijding in de
gemeente Bunschotenvastgelegd.

Vorig artikelEvaluatie Woningcorporatie
Volgend artikelDe Grondtoon levert topverkopers