Het college besluit met dit voorstel over de inrichting van de inkoop jeugdhulp en Wmo 2023.
Daarmee wordt een stap gezet naar verdere normalisatie, waarbij integrale hulp en
ondersteuning voor inwonersdichtbij plaatsvindt en flexibel is ingericht door hechtere
samenwerking in een netwerk van lokale aangeboden zorg en intensief partnerschap met een
beperkter aantal aanbieders. De raad zal door middel van een schriftelijke mededeling
hierover nog nader wordt geïnformeerd.

Vorig artikelSportakkoord 2021/2022
Volgend artikelSpakenburg Nu