De gemeente Bunschoten vindt het belangrijk om te weten wat inwoners vinden van de gemeente. Daarom zijn via een steekproef 3.000 inwoners willekeurig geselecteerd om via een vragenlijst mee te werkenaan het onderzoek van Waarstaatjegemeente.nl.

Wat vindt u bijvoorbeeld van de dienstverlening van de gemeente Bunschoten? Hoe denkt u over uw woonomgeving? Zomaar een paar vragen die aan de orde komen. Eind deze week valt de uitnodiging bij de geselecteerde inwoners op de mat. Is dit bij u het geval? Dan vraagt de gemeente u om deze vragenlijst in te vullen en zo uw mening te geven over een aantal gemeentelijke onderwerpen.

Het invullen de vragenlijst duurt zo’n 15 minuten en kan online via www.hetpon.nl/inwoner-bunschoten. In de uitnodigingsbrief staat een persoonlijke toegangscode om deel te nemen. Heeft u een uitnodiging ontvangen, maar heeft u liever een papieren versie van de vragenlijst? Neem dan contact op met het telefoonnummer 033 – 299 1411.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau Het PON & Telos. Deelnemen kan tot en met vrijdag 19 november 2021.

Vorig artikelGroei aantal campers in Nederland
Volgend artikelFietspad Vaartweg verbreed