De afgelopen periode is er gewerkt aan de verbreding van het fietspad langs de Vaartweg tussen de Fokjesweg en de bebouwde kom van Eemdijk. Deze werkzaamheden zijn inmiddels afgerond en het verbrede fietspadis klaar voor gebruik. Het nieuwe fietspad, mede mogelijk gemaakt met subsidie van de provincie Utrecht, is veiliger voor fietsers.

Het fietspad is uitgevoerd in beton en tussen de Fokjesweg en de bebouwde kom van Eemdijk verbreed van 2,40 meter naar 3 meter. Dit is gedaan om de veiligheid van fietsers te vergroten. Om diezelfde reden is naast het fietspad een zogenaamde vergevingsgezinde strook aangelegd. Dit is een betonnen strook voorzien van een profiel, zodat fietsers worden geattendeerd als ze buiten het fietspad komen.

Een paar jaar terug is het deel van het fietspad langs de Vaartweg tussen Bunschoten en de Fokjesweg al verbreed. Destijds waren er onvoldoende financiële middelen om het gehele fietspad tussen Bunschoten en Eemdijk te verbreden. Wethouder Wim de Jong: ‘’In het coalitieakkoord 2019-2022 van de gemeente Bunschoten is opgenomen dat er financiële middelen beschikbaar worden gesteld voor de verbreding van het fietspad. Hierbij is ingezet op cofinanciering door de provincie Utrecht. Dit is gebeurd: vorig jaar heeft de provincie Utrecht subsidie verleend, waardoor het fietspad nu over de gehele lengte tussen Bunschoten en Eemdijk verbreed is. Een hele mooie ontwikkeling!’’

Gedeputeerde Arne Schaddelee is blij met het eindresultaat. “Het aantal inwoners en bezoekers van onze regio groeit de komende decennia sterk. Om onze provincie bereikbaar, groen en gezond te houden stimuleren we het gebruik van de fiets. Fietsen is gezond, goed voor het milieu en neemt in onze drukke provincie minder ruimte in dan de auto. De fiets speelt naast het OV de hoofdrol in onze mobiliteitstransitie. We maken fietsen zo aantrekkelijk en veilig als mogelijk, samen met gemeenten, bedrijven, inwoners en belangengroeperingen.”

Vorig artikelBurgerpeiling gemeente Bunschoten
Volgend artikelDankdag