Het college besluit de gemeenteraad te informeren over de inrichting van de inkoop jeugdhulp
en Wmo 2023 middels een schriftelijke mededeling.

Vorig artikelProvincie Utrecht weer donkerrood
Volgend artikelCollegevoorstel