Waarnemingen rondom de plasjes van Vitens aan de Westdijk in Bunschoten op maandag 1 november 2021 van 09.00 uur tot 10.00 uur. Het was op de dijk wisselend bewolkt, zuidwest 5-6 Beaufort, geen neerslag,ongeveer 8-10 ºC, opkomst 3 personen (vanwege werkzaamheden aan de Westdijk en Corona). Totaal 31 soorten en 566 vogels geteld. Het totaal aantal soorten in ruim 20 jaar is nu 160 soorten en dit jaar zijn 76 soorten geteld. In rood de soorten die dit jaar voor het eerst zijn gezien.

De lijst van deze maand:
Fuut (4), Dodaars (1), Aalscholver (11), Grote Zilverreiger (1), Knobbelzwaan (6), Grauwe Gans (185), Grote Canadese Gans (49), Kolgans (5), Nijlgans (2), Bril­duiker (11), Krakeend (6), Kuifeend (46), Smient (27), Tafeleend (1), Wilde Eend (51), Wintertaling (19), Buizerd (1), Sperwer (1♀), Waterhoen (1), Kievit (7), Kleine Mantel­meeuw (2), Wulp (4), Zilvermeeuw (8), Holenduif (6), Houtduif (2), Ekster (1), Gras­pieper (35), Snor (0), Spreeuw (30), Veldleeuwerik (7), Zwarte Kraai (4).

Vorig artikelWillem van de Geest
Volgend artikelSpakenburg Nu