Er is een verzoek ingediend aan de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om geld vrij te maken in hun begroting voor het behoud van de bruine vloot.Eerder dit jaar heeft de gemeente Bunschoten al geld gegeven aan de bruine vloot, die afgemeerd is in de Museumhaven Spakenburg.

Het is nu aan het Rijk om een bijdrage te leveren aan het behoud van de historische schepen voor de langere termijn. Het verzoek komt van gedeputeerden van de samenwerkende provincies Flevoland, Overijssel, Utrecht en Friesland, de vertegenwoordiging van samenwerkende schepen, de brancheorganisatie voor de beroepschartervaart en de Vereniging Zuiderzeegemeenten.

Burgemeester Melis van de Groep (bestuurslid Vereniging van Zuiderzeegemeenten): “Spakenburg is rentmeester van een uniek stukje cultureel erfgoed in de vorm van de meest complete historische vissershaven van Nederland. Naast een nog in bedrijf zijnde botterwerf liggen er in de haven een groot aantal historische schepen, waaronder veel authentieke botters. Zonder historische schepen echter geen historische havens meer. Als een van de Zuiderzeegemeenten zetten we ons daarom in voor geld vanuit het Rijk voor het behoud van alle Nederlandse historische schepen.”

Om de historische waarde van de schepen niet verloren te laten gaan, is er geld nodig. Alle inspanningen zijn erop gericht om de sector rendabeler en steviger te maken. Eendracht maakt macht en intensievere samenwerking is daarvoor nodig. Partijen hebben daarom gezamenlijk de ministeries gevraagd om een bedrag in hun begroting vrij te maken. Het gaat om de volgende punten:

De bruine vloot is onderdeel van de nieuwe toeristische agenda op rijksniveau bij de begroting van EZK voor 1 miljoen in 2022 en 2.5 miljoen per jaar met ingang van 2023. Dit ter ondersteuning van de gehele sector voor duurzaamheid en certificering.
Inrichting van een Garantiefonds voor lage rente financiering voor erfgoedschepen.
Innovatieagenda voor een toekomstbestendige aanpak voor verduurzaming en certificering (veiligheid) van het maritiem erfgoed van diverse scheepstypen.

Vorig artikelFusietraject VCO en VVGO
Volgend artikelUittip: Museum Soest