In de nieuwsbrief van de schoolverenigingen VCO en VVGO wordt het fusietract besproken. Beide schoolbesturen willen daadwerkelijk met elkaar fuseren. Hiervoor bestaat een stevige basis. Op een aantalgebieden is er meer tijd nodig om tot overeenstemming te komen. In een recente gezamenlijke vergadering bleek de wil aanwezig om te luisteren naar elkaars standpunten. Daarmee is een goede voedingsbodem aanwezig om in het fusietraject samen op te trekken.
Het zal duidelijk zijn dat een de fusie van twee schoolbesturen niet een-twee-drie kan worden afgetikt. Ruim 130 jaren hebben ter plaatse twee schoolbesturen naast elkaar gefunctioneerd. Ineenvlechting is een zorgvuldig proces, daarom is de datum van 1-1-2022 losgelaten. De toezichthouders hebben behoefte om een aantal thema’s uitgebreider met elkaar te bespreken.
Als rechtsvorm wordt gekozen voor de vereniging. Er wordt een nieuwe schoolvereniging opgericht.
Binnen de schoolbesturen is afgesproken welke personen mee zullen gaan als toezichthouders naar de nieuwe organisate. De nieuwe ploeg toezichthouders bestaat uit 3 leden van het huidige VVGO- en 4 leden van het huidige VCO-bestuur.
De huidige bestuurders, Erik Verbeek (VVGO) en Hans van Tricht (VCO), zullen in de beginperiode het uitvoerend bestuur vormen. De bestuurders en de scholen zullen worden ondersteund door een bovenschools servicebureau met stafmedewerkers op diverse beleidsterreinen.
De stuurgroep zal voorzetten geven voor de strategische koers van de nieuwe schoolvereniging. Je zou kunnen spreken van een spoorboekje waarin wordt beschreven wat er vóór en na de fusie aan de orde moet komen.
De komende maanden zal de stuurgroep regelmatig het spoorboekje bespreken met de nieuwe groep toezichthoudende bestuursleden. Dit moet leiden tot wederzijdse afstemming en uiteindelijk instemming, waarna de ALV’s (algemene ledenvergaderingen) gevraagd wordt om akkoord te gaan met de voorgenomen besturenfusie.

Vorig artikelEric Meijers per direct weg bij Spakenburg
Volgend artikelBunschoten zet zich in voor behoud historische schepen