Hoe kunnen we in het Eemlandgebied de biodiversiteit verder vergroten? Kunnen we nog meer doen voor de weidevogels of benutten we reeds alle mogelijkheden? Hoe stimuleren we de komst van kruidenrijkegraslanden?
Al deze vragen komen aan bod tijdens een digitale gespreksavond, georganiseerd door Eemland300, over biodiversiteit.
Datum: Dinsdag 16 november, via ZOOM, van 19.30 tot 21.45.
Landschapscoördinator Walter Jaaltink vertelt hoe hij de biodiversiteit in de regio Kromme Rijn heeft kunnen bevorderen en verbeter. Wat is er al bereikt en hoe ziet de toekomst eruit?
Gert-Jan Elbers presenteert de activiteiten van de agrarische vereniging Collectief Eemland. De boeren van het Collectief Eemland zorgen, samen met tientallen vrijwilligers, voor de bescherming van weidevogelnesten. Door hun inspanningen is het Eemlandgebied gegroeid tot een zeer succesvol broedgebied voor de weidevogels. De boeren zetten in het voorjaar tientallen greppels op hun land onder water, zodat de voedselsituatie voor de weidevogels flink wordt verbeterd. Het Collectief heeft nu 82 plas-drasprojecten bij de boeren.
Aanvullend worden nog diverse maatregelen ingezet om het broeden van de weidevogels te ondersteunen. Met de inzet van de modernste drones worden de broedgebieden gemonitord door vrijwilligers.
Eemland300 doet in nauwe samenwerking met Collectief Eemland proeven met het beheer van bermen en graslanden, om de soortenrijkdom te vergroten. Er zijn experimenten rond kruidenrijke graslanden, percelen worden geplagd en opnieuw ingezaaid met een mengsel van grassen en kruiden.
Uiteraard is er tijdens de gespreksavond volop gelegenheid om vragen te stellen en suggesties door te geven. De presentaties van beide inleiders worden gefilmd, zodat belangstellenden ze ook nog later kunnen terugkijken. Je kunt je aanmelden op de site: https://eemland300.nl/gesprek-over-biodiversiteit/

Vorig artikelWelkom Sinterklaas!
Volgend artikelVrijwilligers gezocht!!!