Het college heeft de Financiële verordening art. 212 Gemeentewet herzien en stelt de raad
voor deze vast te stellen. In deze verordening zijn regels opgenomen over de gemeentelijke
financiële organisatieop het gebied van beheer, beleid en controle.

Vorig artikelRegionaal Mobiliteitsprogramma
Volgend artikelParkeeronderzoek centrum