Het college informeert de gemeenteraad over de laatste stand van zaken met betrekking tot
het in te voeren systeem van nascheiding per 1 januari 2022.

Vorig artikelToekomstbeeld
Volgend artikelNota Arbeidsmigranten