Het college leidt het voorstel tot actualisatie van de Algemene Subsidieverordening door naar
de gemeenteraad.

Het college is ook akkoord gegaan om de Verordening Sociaal Domein 2022 en de daarbij
behorendeToelichting voor te leggen aan de gemeenteraad. Daarmee wordt ook aan de
gemeenteraad voorgelegd om de Verordening Sociaal Domein 2021 inclusief Toelichting in te
trekken.

Vorig artikelVerordening
Volgend artikelToekomstbeeld