Elk jaar worden de grondprijzen voor het volgende jaar vastgesteld in de raadsvergadering
van december. De grondprijzen voor 2022 worden verhoogd met het inflatiepercentage van
de kadernota/ programmabegroting2022-2025. Voor 2022 is het percentage op basis van de
informatie van het CPB vastgesteld op 1,4%. Vorig jaar 2020 was dit 2,2%.

Vorig artikelKinderpanel Dierenpark Amersfoort
Volgend artikelTransitievisie Warmte