Het college stemt in met het raadsvoorstel Huisvestingsverordening Bunschoten 2022-2025.
Deze huisvestingsverordening is nodig vanwege aanhoudende schaarste aan sociale
huurwoningen. Verder zijn erenige regionale afstemmingsafspraken ter uniformering
verwerkt in deze verordening, welke doorwerken in de website woningnet Eemvallei, waarin
het aanbod aan sociale huurwoningen van de gehele regio Amersfoort samenkomt.

Vorig artikelBurgemeester vraagt uitstel
Volgend artikelSpeelbeleid 2022-2026