De huidige nota “Spelen Natuurlijk!? Nu en in de toekomst” is in 2011 vastgesteld en is na
tien jaar toe aan actualisatie. Middels een nieuw beleidsplan wordt ingespeeld op actuele
trends en ontwikkelingenop het gebied van spelen en sport.
De visie “Gezinsvriendelijke, veilige wijken met een gelijkmatige spreiding van speeltuinen
waarbij de inrichting wordt gekenmerkt door actief en natuurlijk spelen” wordt doorgezet en
verder aangevuld. Dit wordt gerealiseerd door speeltuinen te vernieuwen/renoveren wanneer
dit nodig is. Bij nieuwbouwplannen wordt getoetst of er nieuwe speeltuinen ingepast moeten
worden om aan de juiste verspreiding van speel- en sportvoorzieningen te kunnen voldoen.
De komende jaren wordt extra geïnvesteerd in het creëren van vier samenspeelplekken en
het realiseren van een middelgrote speeltuin in het Zuiderzeeplan. Dit alles om kinderen meer
te laten spelen en te sporten in de openbare ruimte. Het draagt bij aan een betere
gezondheid, meer welzijn en meer sociale interactie.

Vorig artikelHuisvestingsverordening Bunschoten 2022-2025
Volgend artikelKinderpanel Dierenpark Amersfoort