Het college stelt de raad voor de Transitievisie Warmte (TVW) vast te stellen. De visie
beschrijft de doelen en eerste stappen die gemeente Bunschoten samen met de partners
neemt tot 2030, de voorzienbaretoekomst, om de beweging richting aardgasvrij in 2050 op
gang te brengen. Deze TVW maakt onderdeel uit van drie samenhangende documenten die
we in het kader van het nationale Klimaatakkoord moeten opstellen, namelijk de Regionale
Energiestrategie (RES), de TVW en de Wijkuitvoeringsplannen (WUP). De wettelijke
grondslag komt in de nieuwe Omgevingswet.

Vorig artikelGrondprijzen 2022
Volgend artikelJesse Wielinga levert contract in