Het college neemt kennis van de Notitie Visievorming Integraal Kindcentrum in Bunschoten.
Het college hecht aan een breed gedragen visie van samenwerkende betrokken partners
binnen het basisonderwijsen kinderopvang met het oog op IKC-vorming in Bunschoten

Vorig artikelHogere celstraf en schadevergoeding
Volgend artikelBeleidskeuzes voor de raad bij BBSUO