De gemeente Bunschoten vindt het belangrijk om te weten wat inwoners vinden van de gemeente. Eind oktober hebben 3.000 inwoners een uitnodiging gehad om via een vragenlijst mee te werken aan het onderzoekvan Waarstaatjegemeente.nl.
Eind deze week valt de herinneringsbrief op de mat bij de inwoners die toen een uitnodiging hebben gehad en de vragenlijst nog niet hebben ingevuld. Als u de brief ontvangt, willen wij u vragen ons te helpen door uw mening te geven over verschillende gemeentelijke onderwerpen.

Wat vindt u bijvoorbeeld van de dienstverlening van de gemeente Bunschoten? Hoe denkt u over uw woonomgeving? Zomaar een paar vragen die aan de orde komen. De vragenlijst invullen kan online via www.hetpon.nl/inwoner-bunschoten. In de brief staat een persoonlijke toegangscode om deel te nemen.

Heeft u de brief ontvangen, maar vult u de vragenlijst liever op papier in? Neem dan contact op met het telefoonnummer 033 – 299 1411.

Vorig artikelPraat met de raad geannuleerd
Volgend artikelHerinrichting kruispunt Bikkersweg-Irenestraat-Rengersweg