Het college heeft besloten om met ingang van 1 januari 2022 voor 4 jaar te benoemen tot leden en plaatsvervangend leden van het hoofdstembureau ter verkiezing van de gemeenteraad:
Leden:
mevrouw E.Hoogstraten (plaatsvervangend voorzitter)
de heer H. de Graaf
mevrouw H.M.C. ter Haar-van Twillert
de heer H. Beekhuis
Plaatsvervangende leden:
mevrouw M. Zwaan,
mevrouw S. Slangen,
mevrouw C. Huijgen-Malenstein
De burgemeester is o.g.v. art E7 lid 2 Kieswet de voorzitter van het hoofdstembureau.
Voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad treedt het hoofdstembureau tevens als centraal stembureau op en vergadert op de volgende dagen:
1 februari 2022 om 16.00 uur: onderzoek ingeleverde kandidaat lijsten (niet openbaar).
4 februari 2022 om 16.00 uur: geldigheid kandidaat lijsten (openbaar)
31 maart 2022 om 10.00 uur: vaststelling van de uitkomst van de verkiezing (openbaar).

Vorig artikelWijziging Regeling Zonder Meer
Volgend artikelPortefeuille wethouder R. Beukers