De gemeenten Bunschoten, Leusden, Nijkerk en Putten zijn in 2017 een samenwerking
bedrijfsvoering gestart onder een Gemeenschappelijke Regeling Zonder Meer (RZM). In de
RZM is vastgelegd welke takendoor BLNP worden uitgevoerd en welke formatie de
gemeenten hiervoor leveren. Begin 2021 is de overdracht van de aansturing van (een deel
van de) medewerkers vastgelegd. Hierbij is geconstateerd dat de in de RZM vastgelegde
taken en formatie zijn gewijzigd. De RZM dient hierop aangepast te worden.

Vorig artikelVolle maan met……..
Volgend artikelHoofdstembureau