Het college stemt in met het raadsvoorstel Kwijtscheldingsregeling Bunschoten 2022. De nieuwe regeling is in overeenstemming gebracht met de thans geldende wettelijke regeling en sluit m.b.t. de terminologiegoed aan bij de nieuwe verordening Afvalstoffenheffing Bunschoten 2022. Daarbij wordt het kwijtscheldingsbeleid voor privé gemeentelijke belastingschulden voor ZZP’ers verruimd, door de randvoorwaarde te laten vervallen dat een ZZP’er alleen kwijtschelding kan aanvragen in geval hij/zij een uitkering ontvangt op grond van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen.

Vorig artikelPortefeuille wethouder R. Beukers
Volgend artikelaanleg nieuw fietspad