De laatste jaren lees je geregeld dat het gebruik van lachgas een rol heeft gespeeld bij verkeersongevallen, meer dan eens met dodelijke afloop. Bedoeld wordt lachgas dat als drugs wordt gebruikt. Opbasis van een inventarisatie van de politie schrijft de NOS dat er de afgelopen drie jaar bijna 1.800 verkeersongelukken hebben plaatsgevonden waarbij het gebruik van deze drug een rol speelde. Daarvan hadden er 63 een dodelijke afloop. Bij 362 ongevallen met ernstig letsel tot gevolg werd lachgasgebruik geconstateerd.
In de eerste tien maanden van dit jaar zou al bij 595 verkeersongelukken lachgasgebruik zijn geconstateerd. In heel 2020 lag dit aantal op maar liefst 712. Het schrikbarende aantal van 1.800 verkeersongevallen staat nog los van het aantal verkeersincidenten met lachgasgebruik. Dat waren er volgens de NOS alleen al in de eerste tien maanden van dit jaar ruim 3.500. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld onveilig rijgedrag en rijden zonder geldig rijbewijs. Doordat er vooralsnog geen bloed- of speekseltests zijn om het gebruik van lachgas aan te tonen, is het volgens de politie lastig te zeggen of lachgasbruik ook de directe aanleiding is geweest van de ongelukken en incidenten.
Het gebruik van lachgas als drug is vooralsnog niet illegaal. Met ingang van 1 januari 2021 zou er een landelijk verbod komen op het recreatief gebruik van lachgas, maar dat is nog altijd niet van kracht. Wel hebben diverse gemeenten lokaal lachgasverboden ingesteld. Jongerenorganisatie TeamAlert probeert lachgasgebruik in de auto door jongeren tegen te gaan met de campagne Rij Ballonvrij.
Bron: Autoweek Lars Krijgsman

Vorig artikelVogeltelling Zwarte Noord
Volgend artikelNalaten aan het hospice Nijkerk