Het college heeft ingestemd met de inzet van voor- en vroegschoolse projecten en activiteiten
voor 2022. Het doel is om bij kinderen onderwijsachterstanden in de Nederlandse taal te
voorkomen en tebestrijden zodat alle kinderen zonder taalachterstand aan de basisschool
(groep 3) kunnen beginnen. Daarnaast worden extra activiteiten ondersteund voor leerlingen
met een grote achterstand in de Nederlandse taal (veelal anderstalige leerlingen). In
Bunschoten worden reeds diverse effectief bewezen programma’s, activiteiten en projecten
op dit terrein uitgevoerd. Dit past in de wet- en regelgeving hierover.
Daarnaast beogen we – mede door deze inzet – laaggeletterdheid onder de inwoners te
voorkomen, respectievelijk terug te dringen.
Het betreft een inzet van een bedrag van in totaal € 652.658, -. Het Rijk stelt hiervoor
middelen beschikbaar (specifieke uitkering).

Vorig artikelVerlenging contract trapliften
Volgend artikelDementievriendelijke gemeente