Waarnemingen (246e keer, start tellingen 7 juli 2001) rondom de plasjes van Vitens aan de Westdijk in Spakenburg op maandag 6 december van 09.00 uur tot 10.00 uur. Het was op de dijk geheel bewolkt, zuidoost1 Beaufort, geen neerslag, ongeveer 3 ºC, opkomst 2 personen (wegens werkzaamheden aan de Westdijk). Totaal deze ochtend 32 soorten en 695 vogels geteld. Het totaal aantal soorten in ruim 19 jaar is nu 160 soorten en dit jaar zijn 78 soorten en 6613 vogels geteld. In rood de soort die dit jaar voor het eerst is gezien.
Hier de lijst van deze maand:
Fuut (1), Dodaars (6, zie foto)), Aalscholver (6), Blauwe Reiger (7), Grote Zilverreiger (1), Knobbelzwaan (5), Brandgans (204), Grauwe Gans (98), Grote Canadese Gans (7), Kolgans (32), Bril­duiker (28), Grote Zaagbek (7), Krakeend (6), Kuifeend (2), Nonnetje (6), Slobeend (2), Smient (156), Wilde Eend (5), Wintertaling (5), Buizerd (1), Meerkoet (46), Waterhoen (3), Kievit (3), Kokmeeuw (16), Zilvermeeuw (5), Ekster (6), Gras­pieper (1), Rietgors (1), Spreeuw (25), Vink (1), Winterkoning (1), Zwarte Kraai (11).
Tijdens de telling werd er bij de plasjes van Vitens gewerkt aan de tapuitenheuvels (zie foto). Er wordt met betonplaten een harde en kruidenvrije ondergrond gemaakt voor deze bakstenen heuvels waar­door het aantrekkelijker moet worden van tapuiten die op de trek hier elk jaar worden gezien.
Door deze werkzaamheden en de werkzaamheden aan de Westdijk waren en nagenoeg geen vogels op de plasjes te zien maar wel op het randmeer en overvliegend.
Voor alle resultaten van de waarnemingen op de Westdijk in Bunschoten vanaf juli 2001: https://www.ivn.nl/afdeling/eemland/maandelijkse-vogeltelling-westdijk-bunschoten

Vorig artikelMartin Smith naar Bunschoten voor Europese primeur
Volgend artikelCursus succesvol afgerond