Het college stelt de raadscommissie Ruimte voor om een opiniërende bespreking te voeren
over voorliggende ‘Visie Vogelpad 1’.

Vorig artikelEerste wijziging
Volgend artikelZakelijk recht van opstal