KPN heeft verzocht om een recht van opstal ten behoeve van de plaatsing van een
antennemast aan de Kronkels, nabij 12-b, (Jeu de Boules vereniging ‘’Boulamis’’), Het college
heeft besloten dit rechtvan opstal te verlenen.

Vorig artikelVisie Vogelpad 1
Volgend artikelChristenen voor Israël