Vanaf 1 januari wordt ons afval op een andere manier ingezameld. We gaan over op het nascheiden van verpakkingsafval uit het restafval. Dan mag uw PMD-afval samen met het restafval in de container metoranje deksel. De andere stromen blijft u aan huis scheiden.
Deze week ontvangt u van ROVA een brief waarin precies wordt uitgelegd wat er van u verwacht wordt vanaf 1 januari 2022. Deze brief is specifiek gericht op uw woonsituatie.
Woont u in een eengezinswoning? Dan ontvangt u een brief met een sticker met Restafval+ erop die u op uw mini-container met oranje deksel kunt plakken. De inzameling van PMD en restafval vindt namelijk plaats via deze huis-aan-huiscontainer met oranje deksel. Deze container noemen we voortaan de Restafval+ container.
Woont u in hoogbouw of heeft u een kleine tuin? De inzameling van Restafval+ verloopt dan via de ondergrondse restafvalcontainer. U ontvangt een brief van ROVA waarin staat op welke container u wordt aangesloten. U kunt deze container openen met uw huidige ROVA-pas. In deze container kunt u vanaf 1 januari a.s. uw PMD en restafval storten.
Als u in het buitengebied woont, gaat de inzameling van PMD en restafval ook via de mini- container met oranje deksel. Uw restafvalcontainer heeft u nu niet meer nodig en wordt ingenomen. Dit gebeurt halverwege januari.
In de brief die u deze week ontvangt, leest u de exacte datum waarop u de restafvalcontainer aan de weg moet zetten, zodat deze kan worden opgehaald.
Op het aanbiedstation kunt u uw grof huishoudelijk afval inleveren. Grof huishoudelijk afval is te groot en zwaar om in een afvalcontainer aan te bieden. U betaalt met uw stortpas voor het storten van grof huishoudelijk afval bij het aanbiedstation. Deze week valt ook uw stortpas voor 2022 op uw deurmat.

Vorig artikelVeel gebouwen voldoen niet aan ventilatie-eisen
Volgend artikelIkPas: 30 dagen zonder alcohol