In navolging op eerdere besluitvorming over de aankoop van gronden in Rengerswetering zijn
de afgelopen periode gesprekken gevoerd met Bouw- en Aannemingsbedrijf Schoonderbeek
BV. Dit bedrijf is ondermeer eigenaar van een klein gedeelte van de gronden op eiland zes
die nog niet waren verworven. Na constructieve gesprekken is er onlangs overeenstemming
bereikt en zijn er afspraken gemaakt.
Het college heeft ingestemd met de in dit kader opgestelde bouwclaimovereenkomst en de
aankoop van de betreffende gronden.
De gemeente zal de gronden bouw- en woonrijp maken en het bouwbedrijf zal zorgdragen
voor de realisatie van een deel van het beoogde woningbouwprogramma op het zesde eiland.
Het overige grootste gedeelte van het woningbouwprogramma zal worden ontwikkeld door de
bedrijven Aalberts/BPD waarmee reeds eerder dit jaar al een samenwerkingsovereenkomst
werd gesloten. Vanwege de economische en financiƫle belangen heeft het college verder
besloten om geheimhouding op te leggen op een aantal bijlagen (contractstukken en het
financiƫle voorstel aan de stuurgroep).

Vorig artikelNieuwjaarsuitnodiging
Volgend artikelKerstnachtviering met Wake