In de regio is afgesproken dat de risico’s voor de dure zorgtrajecten gezamenlijk worden gedragen door de deelnemende gemeenten. Die was oorspronkelijk voor 50% gebaseerd op de integratie uitkering vanhet Rijk voor het sociaal domein. De nieuwe risicoverdeling is nu gebaseerd op het aantal jongeren in de gemeente tot 18 jaar. Dat pakt in verhouding nadelig
uit voor Bunschoten. Op voorstel van Bunschoten is het effect van dit deel van de verdeling gemaximeerd voor 2022 tot € 15,– per inwoner. Het college heeft ingestemd met deze
aangepaste verdeling van de risico’s.

Vorig artikelBoosterprik
Volgend artikelOpeningstijden rond feestdagen