Is aan u een tijd geleden een omgevingsvergunning verleend door het college van burgemeester en wethouders, maar heeft u daar tot op heden nog geen actie op ondernomen? Dan kan het zijn dat de gemeenteBunschoten deze omgevingsvergunning binnenkort intrekt.
Zodra onze toezichthouder constateert dat u inderdaad nog niet gestart bent met de (bouw)werkzaamheden als vermeld in de omgevingsvergunning, heeft de gemeente het recht om de vergunning in te trekken. De wet geeft deze mogelijkheid als binnen 26 weken na het verlenen van de vergunning (nog) niet is gestart met de werkzaamheden.
Als dat bij u het geval is, krijgt u in eerste instantie een brief van de gemeente waarin u de keus kunt maken om akkoord te gaan met het intrekken van de omgevingsvergunning of kunt aangeven om er op korte termijn (in ieder geval binnen 12 weken) alsnog gebruik van te maken. U kunt dan dus voorkomen dat de vergunning wordt ingetrokken. Als wij binnen twee weken geen reactie ontvangen, gaan we ervan uit dat u instemt en wordt de omgevingsvergunning ingetrokken.
Heeft u hier vragen over of wilt u meer informatie? Dan kunt u op werkdagen contact opnemen met 033 – 299 1411.

Vorig artikelBlijf alert bij gladheid
Volgend artikelDenk om mij, verknal mijn nachtrust niet!