Het college heeft besloten om de gemeenteraad de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Bunschoten 2022 ter vaststelling voor te leggen. Hiermee wordt voldaan aan de wens van de gemeenteraadom ook grafrechten voor onbepaalde tijd uit te geven op de algemene begraafplaatsen van de gemeente Bunschoten. Daarnaast wordt ook de verordening tot wijziging van de verordening begrafenisrechten Bunschoten 2022 (eerste wijziging) ter vaststelling voorgelegd. Het tarief voor een grafrecht voor onbepaalde tijd op basis van kostendekking wordt daarmee ingevoerd en vastgesteld op € 16.600, -.
Op 10 februari 2022 neemt de raad hierover een besluit.

Vorig artikelNormenkader rechtmatigheid 2021
Volgend artikelHuurovereenkomst Oude Gest 1 en 3