Er wordt een Nadere Regel vastgesteld waarin lokale organisaties die verplicht zijn een CTBcontrole uit te voeren, een eenmalige subsidie kunnen vragen om de controle op coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumentente ondersteunen en te vergemakkelijken
De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die gemaakt zijn voor bijvoorbeeld de inzet van gastheren, gastvrouwen of beveiligers die coronatoegangsbewijzen controleren of de controle van coronatoegangsbewijzen bevorderen en vergemakkelijken. Alleen kosten voor activiteiten die plaatsvinden in de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december
2021 komen voor vergoeding in aanmerking, aanvragen kunnen worden ingediend tot 10 januari 2022.

Vorig artikelAngst voor knallen
Volgend artikelNormenkader rechtmatigheid 2021